SALE

วิเคราะห์เบอร์โทร โดยอาจารย์ณัฏฐ์ ชัดเจน 199 บาท

  Nat Vejaratpimol    15 ส.ค. 2561 เวลา 18:42น. 
* ขอบคุณที่ให้ความสนใจการวิเคราะห์เบอร์โทร กับอาจารย์ณัฏฐ์ ชัดเจน *เบอร์ หรือ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นสิ่งที่เราเลือก อยู่ติดตัวเราตลอดเวลา อาจถือได้ว่าเป็นสิ่งแทนตัวตนเราด้วยซ้ำ เบอร์ย่อมมีส่วน...