SALE

ACR- 39U Smart Card Reader เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader)

  พัชรา    10 ม.ค. 2561 เวลา 9:03น. 
ACR- 39U Smart Card Reader #ACR39U  #เครื่องอ่านบัตรประชาชน เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card Reader) ราคา 800 บาท คุณสมบัติ : เครื่องอ่านบัตรสมาร์ทคาร์ดคุณภาพสูงในร...