โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ Restaurant pos

  prasert    6 มิ.ย 2561 เวลา 14:56น.   ภาษีเจริญ , กรุงเทพมหานคร
รายละเอียด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ   

 LINE ID :  sale.as          โทร  086-977-9356

บริษัท แอ๊กคิว ซอฟท์  จำกัด   

29 ซ.บางแวก59 ถ.บางแวก ต.บางแวก อ.ภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160

 

โปรแกรมช่วยจัดการร้านอาหาร มีการทำงานตั้งแต่ หน้าร้าน เปิดโต๊ะ,จองโต๊ะ การรับออเดอร์อาหาร เปิดบิลและเช็คบิลลูกค้า, ออกเอกสารและรายงาน สามารถเก็บข้อมูลอาหารและสินค้าได้ตามต้องการ โปรแกรมสามารถช่วยให้การจัดการงานร้านอาหารและภัตตาคารได้สะดวก รวดเร็ว และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Feature โปรแกรม: หน้าร้าน (เปิดโต๊ะ - รับออเดอร์อาหาร -    คิดเงิน)

 - สามารถสั่งอาหารหลายบิลพร้อมๆ กัน
 - รองรับการสั่งอาหารด้วย Key Board
 - ค้นหาโต๊ะแบบด่วน เพื่อรับ Order ได้รวดเร็วขึ้น
 - สามารถรวมกลุ่มรายการอาหารที่สั่งเพิ่มซ้ำได้
 - สามารถสั่งอาหารเข้าครัวได้หลายครัว (บาร์น้ำ, ห้องครัว)
 - สามารถพิมพ์รายการสั่งอาหารออกห้องครัวได้
 - สามารถแสดงลำดับการสั่งอาหารเข้าครัวของแต่ละโต๊ะได้
 - สามารถพิมพ์ Order เข้าครัวแยกเป็นใบได้
 - สามารถระบุหมายเหตุในการแก้ไขรายการบิลหน้าร้านได้
 - สามารถระบุชื่อพนักงานตอนเปิดโต๊ะได้
 - สามารถกำหนดรสชาดอาหารได้ และ หมายเหตุในการสั่งอาหารเข้าครัวได้
 - รองรับการย้ายโต๊ะของลูกค้าได้
 - สามารถรวมบิลมากกว่า 1 โต๊ะได้
 - สามารถแจ้งเตือนการจองโต๊ะหลังจากจองแล้วแขกไม่ได้มาตามกำหนด
 - สามารถระบุจำนวนลูกค้าแต่ละโต๊ะได้
 - สามารถพิมพ์รายการอาหารออกห้องครัวเฉพาะรายการที่สั่งเพิ่มได้
 - สามารถกำหนดหมายเหตุท้ายบิลตอนสั่งอาหารเข้าครัวได้
 - สามารถรองรับการสั่งอาหารชุดได้
 - สามารถคำนวณค่าอาหารได้(คิดเงิน)
 - สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาอาหารได้
 - สามารถคิดส่วนลดเฉพาะราคาสินค้าได้
 - สามารถคิดส่วนลดราคารวมทั้งหมดได้
 - สามารถคิดส่วนลดตามหมวดหมู่ อาหาร/สินค้า ได้
 - สามารถคิดส่วนลดตามรายการ อาหาร/สินค้า ได้
 - สามารถคิดส่วนลดด้วย Voucher, Coupon, Entertain ได้
 - สามารถคิดส่วนลดสมาชิกได้
 - สามารถคิดส่วนลดอื่นๆ ท้ายบิลได้
 - สามารถรองรับการคิดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ทั้งแบบ % และ บาท
 - รองรับการชำระเงินสด
 - รองรับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต
 - รองรับการชำระเงินสดร่วมกับบัตรเครดิต
 - สามารถออกบิลเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงินได้
 - สามารถออกบิลใบกำกับภาษีได้
 - สามารถเลือกระบบภาษีได้ Vat In หรือ Vat Out
 - สามารถแก้ไขบิลใบเสร็จหลังการขายได้
 - สามารถแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้

Feature โปรแกรม: หลังร้าน (ข้อมูลอาหาร - สินค้า -    โต๊ะอาหาร - ข้อมูลลูกค้าสมาชิก - ตั้งค่าระบบ)

 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,หมวดหมู่,หน่วยนับ
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) รายการอาหาร,รายการสินค้า,หมวดหมู่,หน่วยนับ
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) วัตถุดิบ
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) อาหารชุด
 - จัดการข้อมูลส่วนประกอบอาหารได้ (สูตรอาหาร)
 - สามารถกำหนดส่วนลด ตามรายการอาหาร/สินค้าได้
 - สามารถกำหนดส่วนลด ตามประเภทอาหาร/สินค้าได้
 - สามารถกำหนดการแจ้งเตือนวัตถุดิบ/สินค้าใกล้หมดสต๊อกได้
 - สามารถกำหนดโปรโมทชั่นรายการอาหารชุดได้
 - สามารถกำหนดต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบได้
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลโต๊ะ
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลสมาชิกและส่วนลดพิเศษ
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลแนะนำติชม
 - จัดการ(เพิ่ม/ลบ/แก้ไข) ข้อมูลพนักงาน
 - สามารถแบ่งชั้นหรือโซนของร้านได้
 - สามารถจัดตำแหน่งโต๊ะได้
 - สามารถทำรายการจองโต๊ะได้
 - สามารถกำหนดชื่อ-จำนวนลูกค้าที่จองโต๊ะได้
 - สามารถกำหนด ชื่อ-ที่อยู่ร้าน สำหรับการออกบิลได้
 - สามารถกำหนดการใช้งานร่วมกับลิ้นชักเก็บเงินได้
 - สามารถกำหนดการแจ้งเตือนการจองโต๊ะได้
 - สามารถกำหนดจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้
 - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ ทั้งแบบ % และ บาท
 - สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 - สามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงินได้
 - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานของพนักงานได้หลายระดับ เช่น หน้าร้าน, หลังร้าน,
 ควบคุมสต๊อกสินค้า, ไม่ให้เปิดดูรายงาน
 - รองรับการพิมพ์กระดาษ A4
 - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวตั้ง
 - รองรับการพิมพ์กระดาษ A5 แนวนอน
 - รองรับ Slip Printer สลิป 80mm และ 58mm
 - รองรับการออกบิล ทั้งต้นฉบับ/สำเนา
 - รองรับการออกใบเรียกเก็บ,ใบเสร็จรับเงิน,ใบกำกับภาษี ทั้งไทย/อังกฤษ
 - รองรับการออกใบเสร็จรับเงินได้
 - รองรับการออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้
 - สามารถใส่โลโก้ร้านลงในบิลใบเสร็จได้

Feature โปรแกรม: รายงาน 

 - Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดใบเสร็จ ย้อนหลัง
 - Report ทั่วไป : พิมพ์รายละเอียดกำกับภาษี ย้อนหลัง
 - Report ทั่วไป : พิมพ์รายงานสมาชิกได้
 - Report สรุป : พิมพ์รายงานสรุปรายรับ
 - Report สรุป : พิมพ์ยอดขายอาหาร
 - Report สรุป : พิมพ์ยอดขายสินค้า
 - Report สรุป : พิมพ์รายงานสินค้าคงเหลือ
 - Report สรุป : พิมพ์รายงานวัตถุดิบคงเหลือ
 - Report สรุป : พิมพ์รายงานสถิติลูกค้าใช้บริการ
 - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกการทำงานหน้าร้าน (ใช้ตรวจสอบพนักงานได้)
 - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการเคลื่อนไหวสต๊อก
 - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานบันทึกรายการแก้ไขต้นทุน
 - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานรายละเอียดการใช้วัตถุดิบ
 - Report ประวัติ : พิมพ์รายงานการใช้ลิ้นชักเก็บเงิน
 - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์เมนูอาหาร
 - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์แบบฟอร์มคำแนะนำติชม
 - Report เอกสารทั่วไป : พิมพ์บัตรส่วนลด
 - Report อื่นๆ : พิมพ์การใช้งานโปรแกรมของพนักงาน
 - Report อื่นๆ : รายชื่ออาหารและสินค้า
 - Report อื่นๆ : พิมพ์รายชื่อผู้ใช้งาน
 - Report อื่นๆ : พิมพ์คำแนะนำ และติชม

Feature โปรแกรม: ความสามารถเสริม

 - เครื่อง Printer แบบ Laser printer,InkJet Printer
 - เครื่อง Printer แบบ Dot Matrix
 - เครื่อง Printer แบบ Slip Printer
 - เครื่องยิงบาร์โค้ด(Barcode)
 - ลิ้นชักเก็บเงิน(Cash Drawer)
 - Print Preview ตอนออกรายงาน
 - หน้าจอ Backup & Restore Database แบบกำหนดเอง ให้ใช้งานง่าย
 - รองรับการทำงานแบบ client-server (สามารถใช้งานฐานข้อมูลร่วมกันได้)
 - รองรับการทำงานฐานข้อมูล Access
 - รองรับระบบ touch screen
 - รองรับการทำงาน Windows 7,10 ( 32bit และ 64bit )

 

โปรแกรมร้านอาหาร,โปรแกรมร้านกาแฟ,โปรแกรมจัดการร้านอาหาร,ระบบจัดการร้านอาหาร,Restaurant,ศูนย์อาหาร,ภัตตาคาร,สวนอาหาร, ออกบิลภาษี,ออกบิลแวต,โปรแกรม POS,โปรแกรมจัดการ,Point of Sale,โปรแกรมธุรกิจ sme

prasert
เจ้าของประกาศ
49.49.233.85
เลขประกาศ :  SALE000060166
ราคา  :  13,500 ฿.-
ประเภทประกาศ :  ขาย
ประเภทธุรกิจ :  บริษัท
สภาพสินค้า :  ใหม่
ประเภทสมาชิก :  ยังไม่ยืนยันตัวตน
 086-977-9356
 sale.as
ซื้อขายผ่านแอดมิน  
เก็บไว้ดู
ติดต่อผู้ขาย
แชท
ร้องเรียน

ประกาศอื่น ๆ ของ prasert

รูปสินค้า
รายละเอียด
ราคา
สถานะ
วันที่/โดย

โปรแกรมอพาร์ทเม้นท์ โปรแกรมจัดการหอพัก โปรแกรมห้องเช่า Apartment EX

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ &nbs...
5,500
SALE
prasert

โปรแกรมศูนย์ซ่อมรถ ศูนย์บริการรถ ศูนย์ซ่อม อู่ซ่อมรถยนต์ คาร์แคร์ Car Service

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง  ติดต่อ คุณประเสริฐ &nbs...
5,500
SALE
prasert

โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ Restaurant pos

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริ...
5,500
SALE
prasert

โปรแกรมร้านอาหาร ระบบจัดการร้านอาหาร ศูนย์อาหาร ร้านกาแฟ Restaurant pos

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  หรือ ต้องการโปรแกรมรุ่นทดลอง ติดต่อ คุณประเสริฐ &nbs...
13,500
SALE
prasert
9,900
SALE
prasert
5,500
SALE
prasert
ดูประกาศทั้งหมดของ "prasert"