SALE

ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N ราคาเริ่มต้น 9,955/11,955 บาท

  FB Holiday Tour    13 มิ.ย 2561 เวลา 10:33น. 
วันแรก       กรุงเทพฯ – Singapore    วันที่สอง     เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการOption     A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ...
9,955 ฿
SALE

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:50น. 
สายการบิน Bangkok Airways เดินทาง เม.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ข้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถซิโคล...
12,900 ฿
SALE

Previous Next ทัวร์เวียดนาม The Highest FANSIPAN 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:49น. 
สายการบิน Air Asia เดินทาง ก.พ. – มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท หมู่บ้าน Cat Cat ชมสถานที่ถ่ายทำเรื่อง “KONG SKULL ISLAND” ภูเขาฮามรอง ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยั...
12,888 ฿
SALE

ทัวร์เวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:48น. 
สายการบิน Bangkok Airways เดินทาง เม.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,900 บาท ชมเมืองฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่สวยงามและเงียบสงบ ข้นสู่ยอดเขา บานาฮิลล์ ด้วยกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก นั่งรถซิโคล...
12,900 ฿
SALE

ทัวร์เวียดนาม The Highest FANSIPAN 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:47น. 
สายการบิน Air Asia เดินทาง ก.พ. – มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท หมู่บ้าน Cat Cat ชมสถานที่ถ่ายทำเรื่อง “KONG SKULL ISLAND” ภูเขาฮามรอง ยอดเขาฟานซิปัน โดยกระเช้าไฟฟ้าไปยั...
12,888 ฿
SALE

ทัวร์เวียดนาม GRAND CENTRAL VIETNAM 4D3N ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:43น. 
สายการบิน Bangkok Airways เดินทาง พ.ค. – ธ.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 12,888 บาท นั่งกระเช้าเที่ยวชม บานาฮิลล์ ชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน สวนสนุก FANTASY PARK ชม สะพานมังกร ชมสะพานญี่ปุ่น ชมจั่ว...
12,888 ฿
SALE

Previous Next ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 13:40น. 
สายการบิน NOK AIR เดินทาง เม.ย. – ส.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท นั่งรถจิ้บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ สัมผัสมนต์สเนห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา ชมความงดงามของ ทะเลทรายแดง ทะเลทรายขาว ชม ลำธารนางฟ้...
11,900 ฿
SALE

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN รัก…รสแซ่บ 4D3N ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 12:06น. 
สายการบิน EVA AIR เดินทาง ก.ค. – พ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 17,777 บาท อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว วัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดซงซานฉือโย่ว ตลาดกลางคืนเหราเหอ อนุสรณ...
1,777 ฿
SALE

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5D3N ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 12:04น. 
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มิ.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโ...
19,888 ฿
SALE

ทัวร์ไต้หวัน EASY PINK BLOSSOM IN TAIWAN 5D3N ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:59น. 
สายการบิน NOK SCOOT ก.พ. – มี.ค. 61 ราคาเริ่มต้น 16,999 บาท ชมเย่หลิว วัดเหวินอู่ นมัสการอัฐิของพระถังซำจั๋ง วัดจงไถฉานซื่อ อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซ็น ชมตึกไทเป 101 ล่องทะเลสาบสุริยันจั...
16,999 ฿
SALE

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5D3N ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:57น. 
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มิ.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโ...
19,888 ฿
SALE

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO ซัปโปโร โอตารุ โซอึนเคียว ฟุราโน่ บิเอะ 6D4N ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:56น. 
สายการบิน Air Asia X เดินทาง มิ.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 28,888 บาท ซัปโปโร ตึกทำเนียบรัฐบาล สวนโอโดริ หอนาฬิกา โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ โซอุนเคียวออนเซ็น โทมิตะฟาร์ม เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า ฟาร์มชิกิ...
28,888 ฿
SALE

Previous Next ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI ซุปตาร์ โอ้ ฮะโอ ฮะโอ้ ฮะโอ 5D3N ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:54น. 
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มิ.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 19,888 บาท ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมความงามดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโ...
19,888 ฿
SALE

ทัวร์ฮอกไกโด HOKKAIDO FURANO ASAHIKAWA ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ หอมชื่นจายยย 6D4N ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:53น. 
สายการบิน AIR ASIA X เดินทาง มิ.ย. – ก.ย. 61 ราคาเริ่มต้น 30,888 บาท เทศกาลดอกไม้ ฤดูแห่ง ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ สัมผัสความน่ารัก ของสัตว...
30,888 ฿
SALE

Previous Next ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์สุกี้แห้ง 5D3N ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท

  FB Holiday Tour    16 พ.ค. 2561 เวลา 11:51น. 
สายการบิน Air Asia X I เดินทาง มิ.ย. – ก.ย.61 ราคาเริ่มต้น 20,888 บาท ละลานตาทุ่งดอกไม้ณ สวนฮานาโนะมิโยโกะ ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี สัมผัสความยิ่งใหญ่ของภูเขาไฟฟูจิ ชมสว...
20,888 ฿