SALE

ขาย Macbook Pro13" mid 2012 Ram 4 HHD 500 Gb. 2.5 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 96% (มีรอยตามรูปแต่ไม่มีผลกับการใช้งาน) ราคา 14,000 บาท สินค้าคุณภาพ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    5 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ขาย Macbook Pro13" mid 2012 Ram 4 HHD 500 Gb.2.5 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟสภาพภายนอก 96% (มีรอยตามรูปแต่ไม่มีผลกับการใช้งาน)ราคา 14,000 บาท สินค้าคุณภาพ...
14,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Pro13" mid 2012 Ram 4 HHD 500 Gb. 2.5 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 96% (มีรอยตามรูปแต่ไม่มีผลกับการใช้งาน) ราคา 14,000 บาท สินค้าคุณภาพ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    6 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ขาย Macbook Pro13" mid 2012 Ram 4 HHD 500 Gb.2.5 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟสภาพภายนอก 96% (มีรอยตามรูปแต่ไม่มีผลกับการใช้งาน)ราคา 14,000 บาท สินค้าคุณภาพ-------------------...
14,000 ฿
SALE

ขายถูก Macbook Pro เรติน่า 15" 2017 ใช้งานน้อย 28GHz CPU Intel Core i7 RAM 16 GB SSD 256 GB รอบชาร์ทไฟ 7 รอบ . มีเครื่อง+กล่องครบ สภาพเครื่อง 99 % การใช้งาน 100%

  คุณเด่น ลัดดารมย์    เมื่อวานนี้ เวลา 19:07น. 
ขายถูก Macbook Pro เรติน่า 15" 2017 ใช้งานน้อย28GHz CPU Intel Core i7 RAM 16 GB SSD 256 GBรอบชาร์ทไฟ 7 รอบ . มีเครื่อง+กล่องครบ สภาพเครื่อง 99 % การใช้งาน 100% ราคา 64,000 บาท...
64,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Pro 15" ปี 2010 Ram 4 HHD 500 Gb. 2.66 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบ สภาพภายนอก 98% รอบชาร์ทไฟ 159 รอบ ราคา 15,000 บาท สินค้าคุณภาพ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    14 พ.ย. 2561 เวลา 18:24น. 
ขาย Macbook Pro 15" ปี 2010 Ram 4 HHD 500 Gb.2.66 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบสภาพภายนอก 98% รอบชาร์ทไฟ 159 รอบราคา 15,000 บาท สินค้าคุณภาพ------------------------...
15,000 ฿
SALE

ขายถูก Macbook Pro 13" MID 2012 RAM 4 GB HHD 500 GB สีทอง 2.5 GHz CPU Intel i5 สภาพเครื่อง 99 %

  คุณเด่น ลัดดารมย์    13 พ.ย. 2561 เวลา 11:53น. 
ขายถูก Macbook Pro 13" MID 2012 RAM 4 GB HHD 500 GB สีทอง 2.5 GHz CPU Intel i5 สภาพเครื่อง 99 % พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % รอบชาร์ทไฟ 90 รอบ ใช้งานน้อยมากๆๆครับมีเครื่อง + สายช...
16,000 ฿
SALE

ขายถูก Macbook 12" ปี 2015 RAM 8 GB SSD 256 GB สีทอง 1.1GHz CPU Intel M สภาพเครื่อง 98 % กล่องครบ (มีรอยตามรูป) พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % สินค้าคุณภาพ รอบชาร์ทไฟ 96 รอบ ใช้งานน้อยมากๆๆครับ มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ ราคา 25,000 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    12 พ.ย. 2561 เวลา 11:25น. 
ขายถูก Macbook 12" ปี 2015 RAM 8 GB SSD 256 GB สีทอง 1.1GHz CPU Intel M สภาพเครื่อง 98 % กล่องครบ (มีรอยตามรูป)พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % สินค้าคุณภาพรอบชาร์ทไฟ 96 รอบ ใช้งานน้อยมากๆๆครั...
25,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Air 11" 2012 Ram 4 SSD 64 Gb. 1.7 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 99% รอบชาร์ทไฟ 42 รอบ ใช้งานน้อยมากๆ ราคา 11,000 บาท (สินค้าคุณภาพดีมาก)

  คุณเด่น ลัดดารมย์    5 พ.ย. 2561 เวลา 14:00น. 
ขาย Macbook Air 11" 2012 Ram 4 SSD 64 Gb.1.7 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟสภาพภายนอก 99% รอบชาร์ทไฟ 42 รอบ ใช้งานน้อยมากๆราคา 11,000 บาท  (สินค้าคุณภาพดีมาก)-------------...
11,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Air 13" 2017 Ram 8 SSD 128 Gb. 1.8 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 99% พึ่งใช้ได้ 2 เดือน (ไม่มีรอย) ราคา 26,000 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    3 พ.ย. 2561 เวลา 19:47น. 
ขาย Macbook Air 13" 2017 Ram 8 SSD 128 Gb.1.8 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟสภาพภายนอก 99%  พึ่งใช้ได้ 2 เดือน (ไม่มีรอย)ราคา 26,000 บาท  ----------------------------...
26,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Air 13" 2017 Ram 8 SSD 128 Gb. 1.8 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบ สภาพภายนอก 99% ประกันศูนย์ 2 กันยา 2562 ราคา 25,000 บาท ใบเสร็จครบ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    1 พ.ย. 2561 เวลา 19:09น. 
ขาย Macbook Air 13" 2017 Ram 8 SSD 128 Gb.1.8 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบสภาพภายนอก 99% ประกันศูนย์ 2 กันยา 2562ราคา 25,000 บาท  ใบเสร็จครบ------------------...
25,000 ฿
SALE

ขาย Macbook Air 13" 2011 Ram 4 SSD 128 Gb. 1.7 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 98% แบตเก็บไฟ ราคา 13,900 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    1 พ.ย. 2561 เวลา 12:10น. 
ขาย Macbook Air 13" 2011 Ram 4 SSD 128 Gb.1.7 GHz CPU Intel i5 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 98% แบตเก็บไฟ ราคา 13,900 บาท -------------------------------------------...
13,900 ฿
SALE

ขาย Macbook Pro 15" MID 2011 Ram 8 HHD 500 Gb. 2 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 98% แบตเก็บไฟ 5พันกว่า มิลลิแอมป์ ราคา 15,900 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    29 ต.ค. 2561 เวลา 16:45น. 
ขาย Macbook Pro 15" MID 2011 Ram 8 HHD 500 Gb.2 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ สภาพภายนอก 98%  แบตเก็บไฟ 5พันกว่า มิลลิแอมป์ ราคา 15,900 บาท ---------------...
15,900 ฿
SALE

ขาย Macbook Pro 15" MID 2012 Ram 8 SSD 256 Gb. 2.3 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบ สภาพภายนอก 98% รอบชาร์ทไฟ 193 รอบ ราคา 29,900 บาท สินค้าคุณภาพ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    28 ต.ค. 2561 เวลา 12:47น. 
ขาย Macbook Pro 15" MID 2012 Ram 8 SSD 256 Gb.2.3 GHz CPU Intel i7 มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบสภาพภายนอก 98% รอบชาร์ทไฟ 193 รอบราคา 29,900 บาท สินค้าคุณภาพ...
29,900 ฿
SALE

ขายถูก I Mac Retina 5K,27" ปลายปี 2015 RAM 16 GB SSD 250 GB 3.2 GHz CPU Intel I5 สภาพเครื่อง 99 % พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % เครื่องในงานน้อย มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบ (สินค้าคุณภาพ) ราคา 50,900 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    27 ต.ค. 2561 เวลา 18:45น. 
ขายถูก I Mac Retina 5K,27" ปลายปี 2015 RAM 16 GB SSD 250 GB3.2 GHz CPU Intel I5 สภาพเครื่อง 99 %พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % เครื่องในงานน้อยมีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + กล่องครบ (สินค้าคุณภาพ...
50,900 ฿
SALE

ขายถูก Macbook Pro 13" 2016 ใช้งานน้อย 2.3 GHz CPU Intel Core i5 RAM 8 GB SSD 128 GB รอบชาร์ทไฟ 98 รอบ . มีเครื่อง+กล่องครบ ประกันศูนย์ 9 มีต 2562 สภาพเครื่อง 98 % การใช้งาน 100% ราคา 34,900 บาท สินค้าคุณภาพ

  คุณเด่น ลัดดารมย์    26 ต.ค. 2561 เวลา 19:31น. 
ขายถูก Macbook Pro 13" 2016 ใช้งานน้อย2.3 GHz CPU Intel Core i5 RAM 8 GB SSD 128 GBรอบชาร์ทไฟ 98 รอบ . มีเครื่อง+กล่องครบประกันศูนย์ 9 มีต 2562สภาพเครื่อง 98 % การใช้งาน 100%ราคา 34,900...
34,900 ฿
SALE

ขายถูก I Mac 21" ปี 2011 RAM 16 GB Fusion Drive 1.12 TB 2.8 GHz CPU Intel I7 สภาพเครื่อง 99 % พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 % งานตัดต่อหนักๆๆสบายๆๆ ใช้งานยาวๆ มีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ + คีย์บอร์ด (สินค้าคุณภาพ) ราคา 21,900 บาท

  คุณเด่น ลัดดารมย์    25 ต.ค. 2561 เวลา 17:09น. 
ขายถูก I Mac 21" ปี 2011 RAM 16 GB Fusion Drive 1.12 TB 2.8 GHz CPU Intel I7 สภาพเครื่อง 99 %พร้อมใช้งานทำงานได้ 100 %  งานตัดต่อหนักๆๆสบายๆๆ ใช้งานยาวๆมีเครื่อง + สายชาร์ทไฟ ...
21,900 ฿