SALE

BM02 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน

  POpo SAranthip    19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 4วัน3คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 เดินทางโดยสายการบินไลอ้อนแอร์ - พระนอนตาหวาน - ย่างกุ้ง - สิเรียม - เจดีย์เยเลพญ...
12,900 ฿
SALE

BM26 ทัวร์พม่า เจาะลึกมัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดมหากันดายง

  POpo SAranthip    19 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหาพระมหามัยมุนี 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2561 เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ - มัณฑะเลย์ - สกายน์ - เจดี...
11,900 ฿
SALE

BM18 ทัวร์พม่า หลงรักพุกาม อมรปุระ ชมทะเลเจดีย์ สักการะพระมหามัยมุนี (FD)

  POpo SAranthip    20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งพุกาม สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย - มัณฑะเลย์ - พุกาม - จุดชมวิ...
11,900 ฿
SALE

BM15 ทัวร์พม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม (FD)

  POpo SAranthip    20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม2561 เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ๊คะวาย - เจดีย์ชเว...
11,900 ฿
SALE

BM08 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน พัก5ดาว (SL)

  POpo SAranthip    20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน พักหรู 5 ดาว 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอร์&...
11,900 ฿
SALE

BM04 ทัวร์พม่า โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน (DD)

  POpo SAranthip    20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
<p>ทัวร์พม่า สักการะบูชา 3 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน<span>&nbsp;</span></p><p>เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561<span>&nbsp;</span></p>&...
11,900 ฿
SALE

BM03 ทัวร์พม่า โปรน้องดี บินดี อยู่ดีพม่า-ย่างกุ้ง (PG)

  POpo SAranthip    20 ชั่วโมง ที่ผ่านมา 
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2561 เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ - ย่างกุ้ง - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - พระน...
11,900 ฿
SALE

ZM10 ทัวร์พม่า ROYAL MANDALAY 4วัน3คืน BY FD

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 15:45น. 
ทัวร์พม่า สัมผัสมนต์เสน่ต์ทะเลเจดีย์พุกาม 4วัน3คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561 เดินทางโดยสายการบินแอร์เอเชีย - เมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจ...
11,888 ฿
SALE

BM25 ทัวร์พม่า มหัศจรรย์เมืองแปร 3วัน2คืน

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 15:23น. 
ทัวร์พม่า มหัศจรรย์เมืองแปร เมืองมรดกโลกพม่า 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 เดินทางโดยสายการบินนกแอร์ - ย่างกุ้ง - เมืองแปร - พิพิธภัณฑ์อาณาจักรศรีเ...
10,900 ฿
SALE

BM06 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์เเขวน พัก4ดาว

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 15:14น. 
ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน พัก 4 ดาว 3วัน2คืนเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561เดินทางโดยสายการบินนกแอร์- ย่างกุ้ง- หงสาวดี- วัดไจ้คะวาย- เจดีย์ชเวมอดอร์- พระราชวังบุเรงนอง- คิมปูนแค...
10,900 ฿
SALE

BM31 ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3วัน2คืน (SL)

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 15:08น. 
ทัวร์พม่าสักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืนเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์- ย่างกุ้ง- หงสาวดี- เจดีย์ชเวมอดอร์- พระราชวังบุเรงนอง- คิมปูนแค้มป์- พระธาตุอินท...
9,999 ฿
SALE

BM16 ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สักการะ 3 มหาบูชาสถาน

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 15:01น. 
ทัวร์พม่า สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืนเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561เดินทางโดยสายการบินนกแอร์- ย่างกุ้ง- หงสาวดี- เจดีย์ชเวมอดอร์- คิมปูนแค้มป์- พระธาตุอินทร์แขวน- วัดไจ๊คะวาย- พระ...
9,999 ฿
SALE

BM22 ทัวร์พม่า เที่ยวพม่าในราคาจิ๊บ จิ๊บ ย่างกุ้ง หงสาวดี

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 14:55น. 
ทัวร์พม่า สักการะ 2 มหาบูชาสถาน 3วัน2คืนเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561เดินทางโดยสายการบินนกแอร์- ย่างกุ้ง- เจดีย์ไจ๊เข้า- เทพทันใจไจ๊เข้า- สิเรียม- เจดีย์เยเลพญา- เจดีย์โบตาทาวน์- เท...
8,999 ฿
SALE

SBM04 ทัวร์พม่า พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระสุดชิล (PG)

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 14:48น. 
ทัวร์พม่า ไหว้พระสุดชิล สักการะ 1 ใน 5 สิ่งศกดิ์สิทธิ์พม่า 2วัน1คืนเดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์- ย่างกุ้ง- เจดีย์กาบาเอ- พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี(พระ...
7,991 ฿
SALE

SPS13 ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK 3วัน2คืน

  POpo SAranthip    12 ก.ค. 2561 เวลา 12:15น. 
วร์สิงคโปร์ เที่ยวไฮไลท์ ช้อปจุใจ 3วัน2คืน เดินทางช่วงเดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2561 เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ - ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม - น้ำพุแห...
9,999 ฿